Pravidlá ochrany osobných údajovTieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na naše videohry Shakes & Fidget, SoccerStar (známa tiež ako KickerStar), Bloodmoon, Tiny Island a Clash of Empires („ďalej len pod súhrnným označením „Hry“).

Tento dokument vám poskytne prehľad o tom, ako používame osobné údaje. Ukazuje, ktoré údaje spracovávame, za akým účelom a na akom právnom základe. Okrem toho vysvetľujeme, aké máte práva vo vzťahu k svojim údajom a ako môžete realizovať výkon týchto práv.


Prehľad:
1. Osobné údaje
2. Bezpečnosť údajov a poskytnutie osobných údajov
3. Prihlásenie cez služby Facebook/Steam/Apple Gamecenter/Prihlásenie pomocou doplnkov Twitter/Google Play Games/Social
4. Sledovanie
5. Dodatočný obsah
6. Práva používateľov
7. Obdobie uchovávania osobných údajov
8. Platnosť a úpravy týchto Pravidiel
9. Dodatočné informácie o pracovníkovi poverenom ochranou osobných údajov


1. Osobné údaje

Osobné údaje sú informácie, ktoré je možné pri zmysluplnom úsilí prepojiť s totožnosťou nejakej osoby (čl. 4 č. 1, GDPR). Hlavný dôvod, prečo spracovávame údaje našich hráčov, je to, aby mohli pohodlne hrať naše Hry. Právny základ pre to predstavuje čl. 6, par. 1 b), GDPR.

Keď si vytvoríte v našich Hrách používateľský účet, priradíme mu unikátne číslo. Uchovávame používateľské meno a heslo, ktoré si vyberiete, ako aj vašu emailovú adresu, okrem prípadov, keď sa prihlásite cez Facebook (ďalšie informácie o prihlasovaní cez tretie strany nájdete v časti 3.) Poskytnutie týchto údajov je podmienkou uzatvorenia zmluvy. Používame procedúru dvojitého overenia s cieľom uistiť sa, či vami poskytnutá emailová adresa patrí naozaj vám. Účasť nie je podmienkou na používanie Hier, avšak odporúčame to, pretože na odosielanie dôležitých správ ako napríklad potvrdenia prihlásenia, zmeny hesla alebo občasné informácie o hrách, ktoré hráte, môžeme používať len overenú emailovú adresu. Legislatívnym základom na posledne uvedenú priamu propagáciu je čl. 6 f), GDPR. Môžeme navyše používať vašu získanú emailovú adresu na propagovanie našich hier cez sociálne siete, pokiaľ metóda získavania neumožňuje retroaktívne dešifrovanie.

Uchovávame zdrojovú IP adresu, ako aj čas, keď bola vykonaná registrácia. Navyše uchovávame aj zdrojovú IP adresu a čas, kedy overíte svoju emailovú adresu. Je to s cieľom napĺňania nášho dôkazného bremena, aby sme odvracali útoky na náš systém a zaistili dodržiavanie pravidiel hry.

Keď používate naše Hry, vaše zariadenie komunikuje s našimi servermi. V tomto kontexte zaznamenávame časy prihlasovania a odhlasovania, ako aj všetky relevantné IP adresy. Môže ísť o IP adresu vášho telekomunikačného pripojenia alebo mobilného zariadenia. Tieto údaje spracovávame s cieľom vyriešiť porušenia našich zmluvných podmienok a dodržiavať požiadavky inštitúcií na dodržiavanie zákonnosti.

Okrem toho môžete v rámci našich Hier komunikovať s inými používateľmi a prezradiť pri tom svoje osobné údaje. Preto vám v tomto zmysle odporúčame zachovávať opatrnosť. Keď dostávate správy od iných používateľov, ukladajú sa vo vašom používateľskom účte. Umožní vám to zobrazovať všetky správy, ktoré ste v Hre dostali. Vymazaním správ v Hre dôjde aj k jej vymazaniu z vášho používateľského účtu.

Ak sa zúčastňujete niektorej z našich lotérií, ukladáme údaje, ktoré nám poskytujete (ktoré môžu byť aj osobné údaje). tieto údaje spracovávame s cieľom určiť víťaza, rozdať ceny a zistiť štatistické informácie o našich hráčoch. Tieto údaje nezdieľame s tretími stranami.

Keď nám pošlete emailovú správu alebo správu cez náš systém podpory, uložíme ju s cieľom spracovať vašu požiadavku. V prípade správ odosielaných cez systém podpory uchovávame aj takzvané metadáta o vašom zariadení ako je prehliadač a operačný systém, s cieľom lepšie vám pomôcť s vaším problémom.


2. Zabezpečenie údajov a prezradenie osobných údajov

Spracovávame len niekoľko kategórií osobných údajov, z ktorých žiadne nie sú osobitne citlivé. Napriek tomu robíme rozsiahle opatrenia na ich ochranu a neustále ich vylepšujeme, s cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom a minimalizovať s tým súvisiace riziká. Osobné údaje spracovávame výlučne na serveroch umiestnených v Nemecku. Všetci naši zamestnanci, ktorí pravidelne pracujú s osobnými údajmi, sú viazaní tajnosťou pri zaobchádzaní s nimi, ako aj nariadeniami na ochranu osobných údajov, a sú v tomto zmysle aj vyškolení.

Niektoré procesy týkajúce sa našich Hier neposkytujeme my. Niekedy sú služby poskytované v našom mene tretími stranami v súlade s čl. 28, GDPR (ďalej len „Spracovávanie údajov“). Čiastočne sa to týka spracovávania platieb cez externých poskytovateľov služieb ako sú napríklad operátori kreditných kariet, banky, PayPal a pod. (ďalšie informácie nájdete v časti 5). Okrem toho navyše niekedy využívame služby tretích strán v zmysle štatistiky, reklamy a emailov. V prípade, že to my sme naďalej zodpovední za spracovávanie, externé spoločnosti sú povinné zaobchádzať s vašimi údajmi dôverným spôsobom a môžu ich spracovávať len v miere nevyhnutnej na vykonanie ich úloh. Navyše môžu spracovávať osobné údaje len v súlade s našimi pokynmi. Za týmto účelom sme aj uzatvorili príslušné zmluvy a pravidelne kontrolujeme, či poskytovatelia služieb spĺňajú svoje zmluvné povinnosti.

V zmysle vyššie uvedeného spracovávania objednávok sa niektoré údaje posielajú americkým spoločnostiam v rámci systému Ochrany súkromia EÚ-USA (EU-US Privacy Shield). V súlade s čl. 45 par. 1, GDPR, takýto prevod údajov nevyžaduje špeciálne povolenie. V častiach 3 a 4 poskytujeme podrobné informácie o okolnostiach a spoločnostiach, ktorým posielame údaje.

Navyše vaše osobné údaje poskytneme len ak je to nevyhnutné na výkon našich práv, ochranu našich používateľov, zabránenie ohrozovaniu štátu alebo verejnej bezpečnosti alebo na stíhanie trestných činov, a to len v prípade, že je to prípustné v rámci zákonných nariadení na ochranu osobných údajov, alebo ak ste na to dali svoj výslovný súhlas. Vaše záujmy, ktoré je potrebné chrániť, budú brané do úvahy v súlade so zákonnými nariadeniami na ochranu údajov.


3. Prihlásenie cez služby Facebook/Steam/Apple Gamecenter/Prihlásenie pomocou sociálnych doplnkov Twitter/Google Play Games

Pri vytváraní používateľského účtu pre naše Hry môžete zadať svoje údaje buď manuálne, alebo použiť údaje už poskytnuté tretej strane (podrobnosti nájdete v Časti 1).

Ak používate službu Prihlásenie cez Facebook, spoločnosť Facebook (Facebook, Inc.) nám pošle údaje z vášho verejného facebookového profilu a vašu e-mailovú adresu hneď ako vyjadríte súhlas na prenos týchto údajov. Verejné informácie prevedené takýmto spôsobom obsahujú váš identifikátor, meno, krstné_meno, priezvisko, odkaz, pohlavie, jazyk, časovú zónu, aktualizovaný_čas a overenie. Ide o jednorazový prevod údajov a dané informácie sa použijú na vytvorenie nového používateľského účtu vo vami zvolenom hernom svete. Z prevedených údajov ukladáme len token Facebooku a Facebook ID, keďže budú potrebné na prihlasovanie do niektorej z našich hier. Nezískame prístup k vášmu heslu na Facebooku. Facebook však môže uchovávať údaje o vašom používaní našich hier. Na Facebook sa vzťahuje nariadenie Ochrany súkromia EÚ-USA a z tohto dôvodu prevod údajov nevyžaduje osobitné schválenie, v zmysle čl. 45, par. 1, GDPR. Ďalšie informácie o Facebooku a GDPR nájdete na adrese https://www.facebook.com/business/gdpr

Používateľský účet pre naše hry si môžete vytvoriť aj cez službu Steam (Steam je produkt vo vlastníctve spoločnosti Valve Corporation; ďalšie informácie nájdete na adrese https://store.steampowered.com/subscriber_agreement/). V tomto prípade nedostávame žiadne osobné údaje.

Ak používate zariadenie Apple, môžete si vytvoriť používateľský účet na našich serveroch cez prihlásenie v Game Center. V takomto prípade Apple (spoločnosť Apple, Inc.) nám prevedie vaše Apple ID, meno v Game Center a emailovú adresu. Ďalšie informácie o pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Apple nájdete na adrese https://www.apple.com/privacy/privacy-policy/

Overenie na zariadeniach Android funguje podobným spôsobom (služba „Hry Google Play“). V tomto prípade sa herné informácie budú odosielať spoločnosti Google a budú prepojené s používateľskou identitou na sieti Google+. Budú viditeľné aj v rôznych produktoch Google (https://developers.google.com/games/services/terms). Ďalšie informácie o pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk
Na Google sa vzťahuje nariadenie Ochrany súkromia EÚ-USA a z tohto dôvodu prevod údajov nevyžaduje osobitné schválenie, v zmysle čl. 45, par. 1, GDPR.

Svoje používateľské účty môžete prepojiť so službami Facebook, Hry Google Play a Game Center aj neskôr. Umožňuje vám to importovať používateľské účty a používať ich na ďalších zariadeniach.

Takéto retroaktívne prepojenie je možné vykonať pomocou loga Facebooku v Hrách. Kliknutím na logo Facebooku v niektorej z našich Hier sa vygeneruje odkaz, ktorý vás presmeruje na oficiálnu stránku Aplikácie Facebook, k tlačidlu „Páči sa mi“ a k možnosti retroaktívneho pripojenia alebo odpojenia vášho používateľského účtu cez funkciu Facebook Connect. Logo Twitter otvorí oficiálny kanál služby Twitter, ale bez vytvorenia trvalého spojenia.

Tlačidlo „Páči sa mi“ v našich Hrách nie je súčasťou sociálneho doplnku ponúkaného spoločnosťou Facebook, Inc. – v prípade aplikácie a verzií Steam našich Hier ide jednoducho o odkaz, ktorý vás presmeruje na oficiálnu stránku Aplikácie Facebook. Ide o funkciu JavaScript vo vašom prehliadači, ktorá po vašom kliknutí na toto tlačidlo len kontaktuje servery Facebooku. V takomto prípade sa stanete facebookovým fanúšikom príslušnej služby a informácie sa prevedú priamo do Facebooku, kde sa budú aj uchovávať. Tento doplnok navyše odošle do Facebooku informáciu, že ste v prehliadači otvorili stránku s našou ponukou. Ak ste v tom čase prihlásení do Facebooku na rovnakom počítači, Facebook dokáže spárovať vaše používanie našej stránky s vaším facebookovým účtom a prepojiť ich (neobmedzí sa to len na prehliadanie stránky). Pre ďalšie informácie o rozsahu a účele zbierania, spracovania a používania údajov Facebookom si preštudujte pravidlá na ochranu osobných údajov spoločnosti Facebook. Nájdete tam aj informácie o tom, ako môžete chrániť svoje osobné informácie a podrobnosti o príslušných nastaveniach na Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php

Uchovávame automatické tokeny s cieľom odosielať automatické správy na vaše zariadenie Android alebo Apple. Túto technológiu môžeme v budúcnosti používať aj pri iných platformách. Nastavenia automatických správ môžete zmeniť v časti „Možnosti“ alebo „Nastavenia“ v mobilnej aplikácii alebo v nastaveniach zariadenia.


4. Sledovanie

Ak prichádzate k našim Hrám cez prehliadač, môže byť vyvolaný skript od spoločnosti YouTube LLC, aby bolo na stránke možné prehrávanie videí YouTube. Ďalšie informácie o pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube nájdete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk

S cieľom určiť, cez ktorý propagačný kanál používateľ našiel niektorú z našich Hier, používame unikátne kódy („CID“), ktoré sú nám posielané prostredníctvom médií ako napríklad reklamné bannery a videá. Ak si týmto spôsobom následne vytvoríte používateľský účet, daný CID s ním bude natrvalo prepojený.

Používame na to technológiu pod názvom „zbieranie odtlačkov“, ktorá nám umožňuje férové vyrovnanie s daným reklamným partnerom. Kliknutím na reklamný banner sa dočasne uložia rôzne otvorene dostupné kritériá ako napríklad typ prehliadača, číslo verzie a operačný systém, s cieľom porovnania s informáciami pri registrácii na našich herných stránkach. Všetky tieto údaje sa do niekoľkých minút úplne vymažú.

Navyše používame na rôznych miestach súbory cookie. Cookies sú malé textové súbory uložené na vašom počítači, vďaka ktorým je technicky možné rozpoznať váš internetový prehliadač. Pomáhajú nám vytvárať efektívne a bezpečné služby priaznivé voči používateľom. Napríklad sa uložia niektoré vaše nastavenia, takže ich nemusíte nastavovať pri každej návšteve našich stránok.
Používame ich na vypĺňanie našej zmluvy v zmysle nášho legitímneho záujmu podľa čl. 6, par. 1, odsek 1 lit. b a f dokumentu GDPR. Ak už hrávate naše hry, súčasťou našich služieb je zaručiť vám neobmedzený a jednoduchý prístup k našim hrám nakoľko je to len možné, a ukladať vaše rozhodnutia vykonané v hre ako napríklad výber herného sveta. V tomto zmysle máme aj legitímny záujem na spracovaní cookies na účely uvedené vyššie, s cieľom doplniť náš vonkajší imidž a prítomnosť na trhu vynikajúcou webovou stránkou. Používaním cookie môžeme poskytovať návštevníkom a existujúcim používateľom ten najlepší zážitok z používania webovej stránky, keďže môžeme prispôsobiť naše ponuky ich príslušným záujmom a potrebám. Naše cookie neobsahujú žiadne osobné údaje, ktoré by vyžadovali osobitnú ochranu v zmysle čl. 9 GDPR. Z toho dôvodu máme za to, že náš záujem možnosti ponúknuť atraktívnu webovú stránku a služby, sú v súlade s vaším záujmom o návštevu atraktívnej webovej stránky a že tento spoločný záujem je vyšší ako váš záujem nedostávať cookie. Trvanie uložených cookie na vašom zariadení do veľkej miery závisí na štandardných alebo vlastných nastaveniach vášho internetového prehliadača. Zmenou týchto nastavení môžete prenos cookie zakázať alebo obmedziť. Cookie, ktoré už boli uložené, je možné kedykoľvek vymazať. Je to možné vykonať aj automaticky.

Google Analytics, webová analytická služba spoločnosti Google Inc., takisto používa cookie. Informácie generované týmto spôsobom môžu obsahovať IP adresy a odosielajú sa na servery Google v USA. USA je treťou krajinou bez adekvátnej úrovne ochrany osobných údajov. Prijateľná úroveň ochrany pri prenose osobných údajov do USA je garantovaná rozhodnutím Komisie o adekvátnosti v súlade s čl. 45 par. 9, GDPR. Rozhodnutie o adekvátnosti (nariadenie Ochrany súkromia EÚ-US, tzv. Ochranný štít) vyžaduje na základe tohto rozhodnutia samocertifikáciu spoločností z USA. Spoločnosť Google sa príslušným spôsobom samocertifikovala. Google v našom mene spracováva údaje uvedené vyššie s cieľom hodnotenia našej webovej stránky a vytvárania štatistiky. Máme na tom legitímny záujem v zmysle čl. 6 par. 1 odsek 1 lit. f GDPR, keďže nám to umožňuje poskytovať ponuky cieľované na trh. Keďže navštevujete naše ponuky a predpokladáme, že tak robíte z dôvodu záujmu o naše ponuky, náš záujem prevyšuje váš záujem nedostávať cookies. Môžete zabrániť zbieraniu a prenosu údajov do Googlu tak, že prevezmete a nainštalujete tento doplnok pre prehliadač: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Môžete špecifikovať, ako sa majú vo všeobecnosti používať cookie v nastaveniach vášho webového prehliadača. Ak používate Flash verziu jednej z našich hier, na vašom zariadení sa budú ukladať aj lokálne Flash údaje. So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov objednávok a úplne spĺňame striktné požiadavky nemeckých úradov na ochranu osobných údajov.

Okrem toho existuje na našich webových stránkach a v aplikáciách niekoľko „pixelov“ od spoločností Facebook (do roku 2016 „Conversion Tracking Pixel“, dnes sa tento produkt oficiálne nazýva Facebook Pixel) a Google. Pixely sú malé sekcie kódu, ktoré generujú jedinečný sledovací kód a ten sa následne uloží na koncovom zariadení vo forme cookie. Týmto spôsobom počítame počet používateľov našich hier s cieľom zistiť, či sú naše reklamné aktivity úspešné. Ďalšie informácie o spôsoboch, akými Facebook spracováva údaje a aké máte možnosti na ochranu svojho súkromia, nájdete na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/.

Na meranie úspešnosti našich reklamných kampaní používame službu Google AdWords Conversion Tracking. Po dosiahnutí istých cieľov na našej webovej stránke (ďalej len „konverzie“), ako je napríklad prevzatie aplikácie, dokončenie objednávky alebo zapísanie na náš newsletter, sa toto dosiahnutie cieľa zaznamená spoločnosťou Google. Google pre nás môže následne merať počet dosiahnutí cieľa. Google okrem toho použije predtým uložené cookie na zistenie, na ktoré reklamy bolo predtým kliknuté a teda boli rozhodujúce pre dosiahnutie daného cieľa. Google tieto údaje spracováva na serveroch v USA, nebude ich však spájať s osobnými údajmi z vášho účtu Google. Vysvetlenia prenosov údajov do USA, právny základ na spracovanie údajov a príslušné posudzovanie vašich a našich záujmov, ako aj možnosť vylúčenia prenosu údajov nájdete v informáciách na stránke Google Analytics.

Služba Google Tag Manager sa používa na vbudovanie sledovacích a remarketovacích kódov. Neukladá však žiadne osobné údaje.

Funkciu Dynamic Remarketing spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „Google“) používame v spojení s medziplatformovými funkciami Google DoubleClickDoubleClick Exchange Buyer. Táto funkcia sa používa na ponúkanie reklám návštevníkom na základe ich záujmov a je súčasťou reklamnej siete Google. Keď navštívite našu webovú stránku, váš prehliadač ukladá tzv. súbory cookie. Cookie používané v tomto kontexte sú textové súbory uložené na váš počítač, ktoré spoznávajú návštevníkov keď pristupujú na webové stránky, ktoré sú súčasťou reklamnej siete Google. Tieto stránky môžu následne zobrazovať reklamy, ktoré sa týkajú obsahu predtým zobrazeného návštevníkom na webových stránkach využívajúcich remarketovaciu službu Google. Podľa spoločnosti Google sa počas tohto procesu nezbierajú žiadne osobné údaje. Ak však chcete deaktivovať remarketovaciu službu Google, môžete to kedykoľvek urobiť zmenou príslušných nastavení na adrese https://www.google.com/settings/ads. Prípadne môžete na deaktiváciu používania cookie pre reklamy na základe záujmov použiť iniciatívu reklamnej siete. Vykonajte postup na tejto adrese: https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Vysvetlenia prenosov údajov do USA, právny základ na spracovanie údajov a príslušné posudzovanie vašich a našich záujmov, ako aj možnosť vylúčenia prenosu údajov nájdete v informáciách na stránke Google Analytics.

Používame systém sledovania konverzií pre marketingovú platformu Google Google DoubleClick Floodlight. Skladá sa zo značiek, ktoré sledujú aktivitu na našej webovej stránke a z funkcií nahlasovania, ktoré ktoré našim hláseniam dodávajú údaje o konverziách. Floodlight používa na zachytávanie opakovaných návštev z konkrétneho prehliadača súbory cookie. Sledovanie Google môžete zakázať v nastaveniach Google AdSettings: https://adssettings.google.com/, prípadne použiť stránku na odhlásenie zo stránok medzi viacerými dodávateľmi Network Advertising Initiative: https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Vysvetlenia prenosov údajov do USA, právny základ na spracovanie údajov a príslušné posudzovanie vašich a našich záujmov, ako aj možnosť vylúčenia prenosu údajov nájdete v informáciách na stránke Google Analytics.

Naše aplikácie pre koncové zariadenia Android a iOS používajú sadu Google SDK. Pomocou tejto sady SDK nezbierame osobné údaje, ale používame ju výlučne na zbieranie všeobecných informácií s cieľom získať prehľad o používateľskom toku do našich aplikácií a v rámci nich, aby sme mohli vylepšovať naše propagačné aktivity. Medzi takéto informácie patrí jazyk prehliadača nainštalovaného na vašom zariadení, regionálne nastavenia koncového zariadenia a časové pásmo. V budúcnosti môžeme zbierať aj ďalšie všeobecné informácie ako napríklad trvanie vašej návštevy a počet kliknutí v aplikácii. Zistenie vašej totožnosti na základe týchto informácií nie je možné a zmienené údaje sa analyzujú anonymne a výlučne na štatistické účely. Ďalšie informácie o pravidlách ochrany osobných údajov služby Google Analytics nájdete na adrese https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk

Náš „kanál“ umožňuje hráčom sledovať naše video reklamy. Táto funkcia umožňuje zobrazovanie videí od meniacich sa poskytovateľov-tretích strán, a najmä od spoločnosti N.V., Wallstraße 9-13, 10179 Berlín, Nemecko. Kanál je v predvolenom nastavení deaktivovaný a tretím stranám sa neprenášajú žiadne údaje. Prenos sa zrealizuje len po poskytnutí súhlasu v súlade s čl. 6 par. 1 a) GDPR. Ak sa hráči rozhodnú pozrieť si reklamu, IP adresu daného hráča pošleme spolu s ID danej reklamy poskytovateľovi-tretej strane. Po pozretí videa nám poskytovateľ pošle potvrdenie, takže môžeme hráčovi poukázať príslušný herný bonus (napríklad „Lucky Coins“ v prípade titulu Dr. Abawuwu's wheel). Ďalšie informácie o ochrane vašich údajov spoločnosťou Fyber nájdete na adrese https://www.fyber.com/legal/gdpr-faqs/. Počas používania môžeme vaše osobné údaje preniesť do USA. USA je treťou krajinou bez adekvátnej úrovne ochrany osobných údajov. Prijateľná úroveň ochrany pri prenose osobných údajov do USA je garantovaná rozhodnutím Komisie o adekvátnosti v súlade s čl. 45 par. 9, GDPR. Rozhodnutie o adekvátnosti (nariadenie Ochrany súkromia EÚ-US, tzv. Ochranný štít) vyžaduje na základe tohto rozhodnutia samocertifikáciu spoločností z USA. Podľa spoločnosti Fyber (https://www.fyber.com/gdpr-faqs) sa nazbierané údaje ukladajú v cloude Amazon Web Services (AWS), ktorý má certifikát Ochranného štítu. Kanál môžete deaktivovať v herných nastaveniach a tým odvoláte svoj súhlas.

Sada SDK od spoločnosti AppsFlyer Ltd. je vbudovaná v našich aplikáciách s cieľom spravovať pixelové prístupy uvedené vyššie. Na AppsFlyer sa vzťahuje nariadenie Ochrany súkromia EÚ-USA a z tohto dôvodu prevod údajov nevyžaduje osobitné schválenie, v zmysle čl. 45, par. 1, GDPR. Viac o týchto funkciách a pravidlách používania súkromných údajov spoločnosti AppsFlyer zistíte na adrese https://www.appsflyer.com/product/gdpr.

Väčšina nášho statického herného obsahu (napr. grafika) je uchovávaná spoločnosťou Akamai Technologies GmbH, z ktorej sa počas hry odosiela na vaše zariadenie. Vaša IP adresa sa môže ukladať spoločnosťou Akamai, keď pristupujete k hernému obsahu. Niektoré naše webové stránky zobrazujú písma od spoločnosti Adobe Systems Incorporated. Pristupuje sa k nim cez servery v USA a spoločnosť Adobe dokáže zistiť, že ste navštívili našu webovú stránku.

Môžete vypnúť alebo zresetovať sledovanie vášho mobilného zariadenia – prečítajte si príručku používateľa vášho koncového zariadenia a vyhľadajte kľúčové slová „sledovanie reklám“ alebo „Google Advertising ID“, v ktorej nájdete ďalšie informácie.


5. Dodatočný obsah

Naše hry je možné hrať striktne zadarmo. Okrem toho však ponúkame za poplatky dodatočné služby. Ak sa rozhodnete zakúpiť si takéto služby, finančnú transakciu vykoná poskytovateľ služby podľa vášho výberu, napríklad spoločnosť PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal.
L-2449, Luxembursko) alebo Paymentwall (PW Inc., korporácia z Nevady), s pomocou spoločnosti Wirecard AG (Einsteinring 35, 85609 Aschheim, Nemecko) a takisto spoločnosti Goodgame Studios (Altigi GmbH, Theodorstr. 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg, Nemecko)), ktoré budú následne zodpovedné za technickú stránku spracovania platby. V tomto prípade môžeme prevádzať údaje na iných poskytovateľov služieb v potrebnom rozsahu, a to s cieľom určiť cenu, fakturáciu a na získanie platby. Medzi tieto údaje patrí vaša prezývka, herný svet, v ktorom ste si vytvorili používateľský účet, jazykové nastavenia a váš predbežný výber (pokiaľ nejaký existuje). Nebudú nám poskytnuté žiadne osobné údaje, ktoré uvediete poskytovateľovi služieb, konkrétne vaše meno, adresa a platobné informácie.

Po spracovaní platby o tom dostaneme od daného poskytovateľa služieb potvrdenie, ktoré budeme uchovávať. Toto potvrdenie obsahuje informácie, ktoré nám umožňujú overiť stav príslušnej transakcie. Je to potrebné na poskytovanie dohodnutých služieb a platby za ne, a v prípade potreby aj na poskytnutie zákazníckej podpory.


6. Práva používateľov

Spracovávanie osobných údajov sa vo všeobecnosti realizuje za účelom napĺňania zmluvy s používateľmi v súlade s čl. 6, par. 1 b), GDPR. Údaje je však možné spracovávať, len ak je používateľ vo veku minimálne 16 rokov (v niektorých krajinách je to 13 rokov). Z tohto dôvodu môžu naše hry hrať len osoby, ktoré dosiahli tento vek, a ktorých spracovanie údajov je povolené v ich krajine pôvodu. Deti, ktoré majú momentálne používateľský účet, musia predložiť súhlas ich poručníka do 25. mája 2018. Deti, ktoré si chcú vytvoriť nový používateľský účet, musia takisto najprv predložiť súhlas svojho poručníka. Ak ste vy alebo váš poručník súhlasili so spracovaním vašich osobných údajov, máte právo odvolať tento súhlas, a to kedykoľvek a bez udania dôvodu, v súlade s čl. 7, par. 3, GDPR. Nebude to mať vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania údajov na základe súhlasu, ktorý bol v platnosti pred takýmto odvolaním. Na tento účel môžete využiť náš nástroj podpory.

Máte právo vyžadovať informácie, či spracovávame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. V takomto prípade máte právo na informácie o týchto osobných údajoch. Obsah tohto práva na informácie je dôsledkom ustanovení čl. 15, GDPR. Na vyžiadanie týchto informácií môžete využiť náš nástroj podpory. Ak odošlete svoju otázku emailom, zvyčajne sme schopní vám poskytnúť len informácie o údajoch spojených s emailovou adresou, z ktorej bola odoslaná otázka. V prípade otázok odoslaných faxom alebo poštovým listom prosím uveďte herný svet, hráčske meno a emailovú adresu, pomocou ktorej ste sa zaregistrovali.

Ak my alebo iná tretia strana spracováva osobné údaje, ktoré sa týkajú vás a je to mimo verejného záujmu v súlade s čl. 6 e) GDPR alebo mimo našich legitímnych záujmov v súlade s čl. Art. 6 f) GDPR, máte právo z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietnuť voči spracovaniu v súlade s čl. 21 par. 1, GDPR. V súlade s par. 2 môžete namietať aj voči priamemu reklamovaniu našich služieb. Údaje už následne nebudú spracovávané za účelmi priameho odosielania propagačných materiálov. Námietku môžete odoslať prostredníctvom nášho nástroja podpory alebo použiť príslušný odkaz v každej propagačnej správe, ktorú ste od nás dostali. Údaje už následne nebudú spracovávané za účelmi priameho odosielania propagačných materiálov. Vzťahuje sa to aj na kampane opätovného cieľovania a vytvárania reklám na Facebooku určené pre podobné cieľové skupiny.

V prípade zmien vo vašich osobných údajoch alebo ak sme mali uložený nesprávny dátum, máte právo na ich opravu v súlade s čl. 16, GDPR. Využite na to náš nástroj podpory.

V súlade s ustanoveniami čl. 17, GDPR, máte právo na vymazanie vašich osobných údajov. Bude to v prípade, ak chcete vymazať všetky svoje používateľské účty, ak prestáva platiť zákonná povinnosť tieto údaje uchovávať, ak vaše údaje už nie sú potrebné na fakturačné účely, a v prípade uplatnenia, výkonu alebo obrany zákonných práv. V prípade oprávnenej námietky voči spracovaniu vašich údajov môže byť potrebné tieto údaje vymazať. Pokiaľ nastane posledne menovaný prípad, môžete požiadať o obmedzenie pri spracovávaní údajov. Môže sa to takisto vzťahovať aj k údajom dieťaťa, ktoré nesmú byť spracovávané. Na vyžiadanie vymazania vašich údajov môžete využiť náš nástroj podpory.

Vo všeobecnosti platí, že máte právo požadovať, a získať od nás, osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, alebo požiadať, aby sme ich previedli na inú zodpovednú osobu. Momentálne si nie sme vedomí prípadu, kedy by to mohlo mať akékoľvek praktické následky týkajúce sa našich hier.

Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, a to konkrétne v členskom štáte, ktorý je miestom vášho bydliska, pracoviska alebo predpokladaného porušenia práv (Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg, Nemecko, Tel.: 040/428 54 - 4040, fax: 040/428 54 - 4000, E-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de) v prípade, že ste presvedčení, že spracovávanie vašich osobných údajov porušuje Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).


7. Obdobie uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú vymazané okamžite po dosiahnutí účelu, za akým boli spracované. Všetky informácie uvedené v časti 1 tým budú nami uchovávané počas platnosti zmluvy medzi vami a nami, keďže je to nevyhnutné na napĺňanie našich povinností v rámci týchto pravidiel ochrany osobných údajov. Navyše sú takéto informácie uchovávané do rozsahu, v akom je potrebné spracovávanie osobných údajov s cieľom výkonu slobody slova a prístupu k informáciám, v súlade so zákonnými povinnosťami, alebo na presadzovanie, výkon alebo obranu zákonných nárokov, v súlade s čl. 17, par. 3, GDPR. Môže ísť napríklad o účely fakturácie, boj proti urážaniu a súlad so zákonnými lehotami uchovávania. Posledne menovaná možnosť je konkrétne dôsledkom nemeckého obchodného práva a vo všeobecnosti je určená ako šesť rokov do konca kalendárneho roku od našej používateľskej zmluvy a s ňou spojených finančných transakcií. Lehoty zmluvného uchovávania sa môžu takisto týkať zmlúv s tretími stranami (napríklad s držiteľmi vlastníckych práv alebo pomocných vlastníckych práv). Údaje, na ktoré sa vzťahuje lehota uchovávania, budú zablokované až do skončenia platnosti tejto lehoty. Údaje z denníka vymazávame v súlade s § 76 BDSG na konci roka, ktorý nasleduje po roku ich zozbierania. Všetky údaje, ktoré uchováva aplikácia na vašom mobilnom zariadení, v nej môžu zostať až do vášho odstránenia aplikácie.


8. Platnosť a zmeny týchto pravidiel

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa týkajú výlučne našich Hier a webových stránok. Ak prejdete na odkazy, ktoré poskytujú iní používatelia vo svojich správach alebo chatových konverzáciách, môžete navštíviť webové stránky alebo ponuky tretích strán. Nemáme žiadnu kontrolu nad akýmkoľvek obsahom tretích strán a tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa naň nevzťahujú.

Rýchlo sa meniace prostredie internetu a zákonov na ochranu osobných údajov môžu vyžadovať zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s novými právnymi ustanoveniami alebo ako dôsledok zmien technológií alebo našich Hier. V prípade každej takejto zmeny vás o tom upovedomíne.


9. Dodatočné informácie a Pracovník poverený ochranou osobných údajov

Spoločné hranie vyžaduje vzájomnú dôveru. Z tohto dôvodu sme vždy ochotní zodpovedať všetky vaše otázky ohľadom používania a spracovávania vašich osobných údajov. Pri takomto spracovávaní je prítomné len malé množstvo našich zamestnancov a ide o dôveryhodné osoby. V prípade, že máte otázky, ktoré nedokážu zodpovedať tieto pravidlá ochrany osobných údajov alebo ak k nim chcete poskytnúť svoje komentáre, kontaktujte našu osobu zodpovednú za ochranu údajov prostredníctvom formulára podpory (odkaz na nástroj podpory), prípadne priamo kontaktujte nášho Pracovníka povereného ochranou osobných údajov.


Rechtsanwalt und Fachanwalt für Informationstechnologierecht
Dr. Christian Rauda
GRAEF Rechtsanwälte Digital PartG mbB
Jungfrauenthal 8
E-mail: datenschutz@playa-games.com
Webová stránka: https://www.graef.eu/

August 2019, Playa Games GmbH