Veri Gizliliği BeyanıBu veri gizliliği beyanı, Shakes & Fidget, KickerStar ve SoccerStar, Bloodmoon, Tiny Island ve Clash of Empires (bundan sonra "oyunlar" olarak anılacaktır) adlı bilgisayar oyunlarımız için geçerlidir.

Bu beyan size verileri kullanma şeklimiz hakkında bir fikir veriyor. Hangi verileri hangi amaçla ve hangi hukuki temelde işlediğimizi gösteriyor. Ayrıca hakkınızdaki verilerle ilgili hangi haklara sahip olduğunuzu ve bunları nasıl kolay bir şekilde kullanabileceğinizi açıklıyoruz.

Toplu bakış:
1. Kişisel veriler
2. Veri güvenliği ve kişisel verilerin açıklanması
3. Twitter/Google Play Games/Sosyal eklentilerle Facebook/Steam/Apple Gamecenter’da oturum açmak/kaydolmak
4. İzleme
5. Ek İçerikler
6. Kullanıcı hakları
7. Kişisel verileri saklama süresi
8. Bu beyanın geçerliliği ve beyanda değişiklikler
9. Ek bilgiler ve veri koruma görevlisi


1. Kişisel Veriler

Kişisel veriler, makul bir çabayla bir özel kişinin kimliğiyle bağdaştırılabilecek tüm bilgilerdir (Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü GDPR’nin 4. maddesi no. 1). Oyuncularımızın kişisel bilgilerini öncelikle, oyunlarımızı rahatça kullanabilmeleri için işliyoruz. Bunun yasal temelini ise GDPR’nin 6. maddesi 1 b) fıkrası oluşturuyor.

Oyunlarımız için bir kullanıcı hesabı (Account) açtığınızda, buna eşi olmayan bir numara tahsis ediyoruz. Sizin seçiğiniz kullanıcı adını, sizin seçtiğiniz şifreyi ve Facebook'la oturum açmadığınız sürece, sizin verdiğiniz e-posta adresini kaydediyoruz (üçüncü sağlayıcı üzerinden oturum açmak konusunda 3. maddede ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz). Bu verilerin kullanıma sunulması, bir sözleşme akdinin önkoşuludur. Bir çift onay işlemi yoluyla, belirttiğiniz e-posta adresinin sizin kendi adresiniz olduğundan yola çıkıp çıkamayacağımızı doğruluyoruz. Buna katılım, oyunlarımızı kullanabilmeniz için bir önkoşul değildir. Ancak yalnızca doğrulanan e-posta adreslerini, size kayıt onayı, şifre değişikliği ya da arada bir, oynadığınız oyunlarla ilgili bilgiler göndermek için kullanabildiğimiz için bunu tavsiye ediyoruz. Son olarak anılan doğrudan reklamın hukuki dayanağı, GDPR’nin 6 f) maddesidir. Hash fonksiyonu uygulanan e-posta adresinizi belli koşullar altında, uygulanan hash yönteminin geriye dönük kod çözümüne izin vermemesi durumunda, size sosyal medya üzerinden oyunlarımızın reklamlarını göstermek için kullanıyoruz.

Kaydın yapıldığı bilgisayarın IP adresini ve kaydın yapıldığı saati kaydediyoruz. E-posta adresinizi doğrularsanız, bununla ilgili IP adresini ve saati de kaydediyoruz. Her ikisi de kanıtlama yükümlülüklerimize ve sistem saldırılarını önlemeye ve oyun kurallarına uyulmasını sağlamaya hizmet etmektedir.

Oyunlarımızın kullanılmasıyla, sunucularımızla elektronik iletişim gerçekleşir. Kullanıcı hesabınızın ne zaman giriş ve gerekirse ne zaman çıkış yaptığını ve ilgili IP adresini/adreslerini protokole alıyoruz. Bu, telekomünikasyon bağlantınızın ya da mobil cihazınızın IP adresi olabilir. Bu verileri, GŞK ve oyun kuralları ihlalleriyle ilgili işlemler yapmak ve cezai takip makamlarının taleplerini yerine getirebilmek için işliyoruz.

Oyunlarımızın içinde başka kullanıcılarla iletişim kurma ve kendiniz hakkında bilgiler verme olanağına sahipsiniz. Lütfen bu konuda özenli davranın. Başka kullanıcılardan mesajlar almanız durumunda, bunlar kullanıcı hesabınıza kaydedilir. Bu şekilde, oyun sırasında aldığınız bütün mesajları inceleyebilirsiniz. Oyundaki mesajları sildiğinizde, bunlar da kullanıcı hesabınızdan silinir.

Ödüllü oyunlarımızdan birine katılırsanız, verdiğiniz kişisel de olabilecek verileri kaydediyoruz. Bu verileri, kazananları belirlemek, ilan edilen ödülleri dağıtmak ve oyuncu topluluğumuz hakkında istatistiksel bilgiler elde etmek için kullanıyoruz. Veriler üçüncü kişilere aktarılmıyor.

Destek sistemimizi kullanarak bize bir e-posta ya da mesaj gönderdiğinizde, başvurunuzu değerlendirmek için bu bildirimi kaydediyoruz. Destek sistemi üzerinden gönderilen mesajlarda, bu bağlamda sorununuz konusunda size daha iyi yardımcı olmak için cihazınıza ait meta verileri, örneğin tarayıcı tipini ve işletim sistemini de kaydediyoruz.


2. Veri Güvenliği ve Kişisel Verilerin Açıklanması

Yalnızca az sayıda ve özellikle fazla hassas olmayan kişisel veri kategorilerini işliyoruz. Bununla birlikte kişisel verilerinize izinsiz erişimi engellemek ve söz konusu riskleri en aza indirmek için kapsamlı önlemler aldık ve bunları sürekli geliştiriyoruz. Kişisel verileri yalnızca Almanya'daki sunucularda işliyoruz. Düzenli olarak kişisel verilerle çalışan bütün çalışanlarımız veri gizliliği ve veri koruma şartları konusunda taahhütte bulunmuştur ve bununla ilgili olarak bilgilendirilmiştir.

Oyunlarımızla bağlantılı süreçlerin tamamını kendimiz gerçekleştirmiyoruz. Bazı hizmetler GDPR’nin 28. maddesi uyarınca bizim adımıza üçüncü taraflarca veriliyor ("veri işleme"). Bu, kısmen kredi kartı kuruluşları, bankalar, Paypal vs. gibi harici hizmet sağlayıcılar üzerinden ödemelerin gerçekleştirilmesi için geçerlidir (bununla ilgili ayrıntılı bilgi için 5. maddeyi okuyun) ve istatistik, reklam ve e-posta çerçevesinde de kısmen bizim adımıza faaliyet gösteren üçüncü tarafların hizmetlerini kullanıyoruz. İşlemden sorumlu merci olarak kaldığımız durumlarda, harici kuruluşlar verilerinizi gizli tutmakla ve güvenli bir şekilde kullanmakla yükümlüdür ve verileri yalnızca görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde kullanmalarına izin verilir. Ayrıca kişisel verileri yalnızca bizim talimatlarımız doğrultusunda işleyebilirler. Bunun için konuyla ilgili sözleşmeler yaptık ve hizmet verenlerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini düzenli olarak kontrol ediyoruz.

Yukarıda anılan sözleşmeli işlem çerçevesinde bazı veriler EU-US Privacy Shield çerçevesinde Amerikan şirketlerine gönderilmektedir. GDPR’nin 45. maddesi 1. fıkrası uyarınca bu veri aktarımı için özel bir izin gerekmemektedir. Hangi durumlarda ve hangi şirketlere veri gönderdiğimizi 3. ve 4. bölümlerden ayrıntılı olarak öğrenebilirsiniz.

Bunun dışında kişisel verileriniz yalnızca haklarımızın takibi, başka kullanıcıların korunması ya da devletin ya da kamunun güvenliğine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması ya da suçların takibi için gerekli olması ve yasal veri gizliliği hükümlerine göre izin verilmesi ya da sizin açıkça izin vermeniz durumunda başkalarına iletilir. Korunmaya değer menfaatleriniz yasal veri gizliliği hükümleri uyarınca dikkate alınır.


3. Twitter/Google Play Games/Sosyal Eklentilerle Facebook/Steam/Apple Gamecenter’da Oturum Açmak/Kaydolmak

Oyunlarımız için bir kullanıcı hesabı açmak için verileri elle girebilir ya da üçüncü bir sağlayıcının verilerini kullanabilirsiniz (konuyla ilgili ayrıntıları 1. bölümde bulabilirsiniz).

Bunun için Facebook'la oturum açmayı kullanırsanız, önceden onayınız alınarak herkese açık Facebook profilinizdeki veriler ve e-posta adresiniz Facebook (Facebook, Inc.) tarafından bize iletilir. Herkese açık veriler ID, name, first_name, last_name, link, gender, locale, timezone, updated_time ve verified. İletilen bu verilerle seçtiğiniz oyun dünyasında yeni bir kullanıcı hesabı oluşturulur. Veriler bize bir kez iletilir. İletilen verilerin arasından yalnızca Facebook Token ve Facebook kimliğini kaydediyoruz, çünkü bu, oyunlarımızda oturum açılması için gereklidir. Facebook şifreniz bize açıklanmaz. Facebook'un, bizim oyunlarımızı nasıl oynadığınızla ilgili veriler kaydetmesi mümkündür. Facebook, EU-US Privacy Shield'e tabidir, bu nedenle GDPR’nin 45. maddesi 1. fıkrası uyarınca bu veri aktarımı için özel bir izin gerekmez. Facebook ve GDPR ile ilgili diğer bilgileri burada okuyabilirsiniz: https://www.facebook.com/business/gdpr

Steam üzerinden de (Steam Valve Corporation'ın bir ürünüdür, bununla ilgili ayrıntılı bilgiyi https://store.steampowered.com/subscriber_agreement/ adresinde bulabilirsiniz) oyunlarımız için bir kullanıcı hesabı açabilirsiniz. Bu durumda kişisel veri gönderilmez.

Apple cihazlarında, Game Center'da oturum açarak sunucularımızda bir kullanıcı hesabı oluşturma olanağına sahipsiniz. Bu durumda Apple'dan (Apple, Inc.) Apple kimliğinizi, Gamecenter adınızı ve e-posta adresinizi alıyoruz. Apple'ın veri korumasıyla ilgili ayrıntılı bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://www.apple.com/privacy/privacy-policy/

Android cihazlarda da kimliğinizi benzer şekilde doğrulayabilirsiniz ("Google Play Games"). Bu durumda oyun bilgileri Google'a gönderilir ve Google+ ile kullanıcının kimliğine bağlanır. Aynı zamanda çeşitli Google ürünlerinde görülür hale gelir (https://developers.google.com/games/services/terms). Google'ın verileri kullanımıyla ilgili ayrıntıları burada görebilirsiniz: https://www.google.de/intl/policies/policies/privacy/
Google, EU-US Privacy Shield'e tabidir, bu nedenle GDPR’nin 45. maddesi 1. fıkrası uyarınca bu veri aktarımı için özel bir izin gerekmez.

Kullanıcı hesabınızı/hesaplarınızı daha sonra da Facebook, Google Play Games ve Game Center'a bağlayabilirsiniz. Bu sayede kullanıcı hesaplarınızı rahatça başka cihazlara taşıyabilir ve birden fazla cihazda kullanabilirsiniz.

Oyunların içinde Facebook logosu bunu yapmanın yollarından biridir. Bunun arkasında, resmi Facebook uygulama sayfasına verilen bir bağlantının ("link") yanı sıra bir "Beğen" butonu ve kullanıcı hesabını sonradan Facebook Connect'e bağlama ya da ayırma olanağı gizlidir. Twitter simgesi, kalıcı bir bağlantı oluşturmadan hizmetin resmi Twitter kanalını açar.

Oyunlarımızın içindeki "Beğen" butonu, Facebook Inc. tarafından sunulan Social Plugin değildir. Uygulamalarda ve oyunlarımızın Steam sürümünde, resmi Facebook uygulama sayfasına verilen basit bir bağlantı söz konusudur. İnternet tarayıcısında, (yalnızca) kullanıldığında Facebook sunucularıyla bağlantı kuran bir Javascript fonksiyonu söz konusudur. Bu durumda ilgili hizmetin Facebook hayranı olursunuz. Söz konusu bilgi doğrudan Facebook'a iletilir ve burada kaydedilir. Ayrıca eklenti üzerinden Facebook'a tarayıcınız üzerinden seçeneğimizin söz konusu sayfasının açıldığı bilgisi iletilir. Aynı bilgisayardan eşzamanlı olarak Facebook'ta oturum açtıysanız, Facebook web sitemizin görüntülemesini Facebook hesabınıza bağlayabilir ve bununla bağdaştırabilir, ancak bu yalnızca salt görüntülemeyle kısıtlı değildir. Facebook tarafından veri toplanmasının, veri işlenmesinin ve kullanılmasının kapsamı ve amacıyla ilgili ayrıntıları Facebook'un veri koruma açıklamalarında bulabilirsiniz. Burada aynı zamanda özel hayatınızın korunması ve bununla bağlantılı olarak Facebook'ta bulunan ayar seçenekleriyle ilgili açıklamaları da bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/policy.php

Android cihazınıza ya da Apple cihazınıza push mesajları gönderebilmek için push markaları kaydediyoruz. Bu tekniği gelecekte başka platformlarda da kullanabiliriz. Push bildirimlerini mobil uygulamanın "Seçenekler" ya da "Ayarlar" sayfasından ya da cihazınızın ayarlar bölümünden yönetebilirsiniz.


4. İzleme

Oyunlarımızı bir internet tarayıcısı üzerinden açıyorsanız, YouTube, LLC'nin, ilgili ana sayfada YouTube videolarının oynatılmasına izin veren bir komut dosyası açılabilir. YouTube'un veri korumasıyla ilgili ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr&gl=tr.

Bir kullanıcının oyunlarımızı hangi tanıtım kanalı üzerinden bulduğunu belirlemek için, reklam bannerları ve videolar gibi medyaların bize aktardığı eşsiz kodlar ("CID") kullanıyoruz. Bununla bağlantılı olarak bir kullanıcı hesabı oluşturulursa, CID buna kalıcı olarak bağlanmaktadır.

Bunun yanında "Fingerprinting" adında bir teknoloji kullanıyoruz. Bu teknik bize reklam partnerlerimizle adil bir şekilde hesaplaşma olanağı veriyor. Burada bir reklam bannerına tıklandığında, çeşitli, açık olarak erişilebilen, tarayıcı tipi, sürüm numarası ve işletim sistemi gibi kriterler kısa süreli olarak kaydedilir ve kayıt sırasında oyun sayfalarımızdaki bilgilerle karşılaştırılır. Bilgiler birkaç dakika içinde tamamen silinir.

Ayrıca birçok noktada çerezler kullanıyoruz. Çerezler, bilgisayarınıza yüklenen ve teknik olarak internet tarayıcınızın belirlenmesini mümkün hale getiren küçük metin dosyalarıdır. Bunların amacı seçeneklerimizi daha kullanıcı dostu, daha etkili ve daha güvenli yapmaktır. Örneğin bunlarla, web sitemizi her ziyaret ettiğinizde belli ayarları tekrar seçmek zorunda kalmamanız için ayarlarınız kaydedilir.
Bunları, sözleşmemizi yerine getirmek amacıyla ve GDPR 6. maddesi 1. fıkrası 1. bendi b ve f bölümleri uyarınca yasal çıkarlarımız temelinde işliyoruz. Bizim oyunlarımızı zaten oynuyorsanız, oyunlarımıza mümkün olduğu kadar engellenmeden ve kolay erişmenizi sağlamak, oyunda verdiğiniz kararları, örneğin oyun dünyası seçimini kaydedildiği garanti etmek, hizmetlerimizin bir parçasıdır. Bu bağlamda aynı zamanda dışarıya yönelik imajımızı ve piyasa görünürlüğümüzü son derece modern bir web sitesiyle tamamlamak amacıyla, çerezleri yukarıda anılan amaçlarla işlemek de yasal çıkarlarımız arasındadır. Çerezleri kullanarak, tekliflerimizi ziyaretçilerin ve mevcut kullanıcıların ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına göre uyarlayarak, ziyaretçilere ve mevcut kullanıcılara mümkün olan en iyi web sitesi deneyimini sağlayabiliriz. Çerezlerimiz, GDPR 9. maddesi uyarınca özel bir koruma gerektirecek herhangi bir kişisel veri içermez. Bu nedenle, cazip bir web sitesi ve hizmet sunmaya yönelik çıkarımızın, sizin cazip bir web sitesi ziyaret etme çıkarınızla eşdeğer olduğunu ve bu ortak çıkarın, çerez almamak konusundaki çıkarınıza üstün geldiğini varsayıyoruz. Çerezlerin cihazınızda ne kadar bir süre depolanacağı büyük oranda internet tarayıcınızın standart ya da özel ayarlarına bağlıdır. Bu ayarları değiştirerek çerezlerin aktarılmasını durdurabilir ya da kısıtlayabilirsiniz. Daha önce kaydedilmiş olan çerezler istendiği zaman silinebilir. Bu aynı zamanda otomatik olarak da yapılabilir.

Google Inc.'in web analizi hizmeti olan Google Analytics de çerez kullanır. Bununla oluşturulan, belli koşullar altında IP adreslerini de içerebilen bilgiler, Google'ın ABD'deki sunucularına gönderilir. ABD, uygun bir veri gizliliği seviyesine sahip olmayan bir üçüncü ülkedir. Kişisel verilerin ABD’ye aktarılması için uygun koruma seviyesi Komisyonun GDPR 45. maddesi 9. fıkrası uyarınca verdiği bir uygunluk kararıyla sağlanmaktadır. Uygunluk kararı (AB-ABD veri koruma kalkanı, Privacy Shield), bu karara tabi olan ABD şirketinin kendini sertifikalandırmasını gerektirir. Google, kendisini bu şekilde sertifikalandırmıştır. Google yukarıdaki bilgileri, web sitelerimizin kullanımını değerlendirmek ve bununla ilgili istatistikler oluşturmak için bizim adımıza işler. Bizim bu konuda GDPR 6. maddesi 1. fıkrası, 1. bendi, f bölümü uyarınca haklı bir çıkarımız bulunmaktadır, çünkü tekliflerimizi bu yolla piyasaya uygun olarak yönlendirmekteyiz. Siz tekliflerimizi ziyaret ettiğiniz ve biz de bunu tekliflerimizle ilgilendiğiniz için yaptığınızı varsaydığımız için bu çıkar, sizin çerez almama çıkarınıza üstün gelmektedir. Aşağıdaki tarayıcı eklentisini indirip kurarak verilerin toplanmasını ve Google'a iletilmesini engelleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr. Çerezlerin genel kullanımını internet tarayıcınızın ayarlarında düzenleyebilirsiniz. Oyunlarımızdan birinin Flash sürümünü kullanıyorsanız, ek olarak yerel Flash verileri cihazınıza yüklenir. Google ile aramızda sipariş verilerinin işlenmesi için bir sözleşme akdettik ve Alman veri gizliliği makamlarının katı kurallarını kullanım sırasında eksiksiz olarak hayata geçiriyoruz.

Bunun yanında web sitelerimizde ve uygulamalarda, Facebook ve Google’a ait “Pikseller” ( 2016’ya kadar Conversion Tracking Piksel, şimdi ise resmen Facebook Piksel) bulunuyor. Bu, çerez olarak son cihaza kaydedilen, spesifik bir izleme kodu üreten, küçük bir program kodudur. Bu sayede, oyunlarımızın kullanıcılarını sayarak reklam kampanyalarımızın istenen başarıyı sağlayıp sağlamadığını anlayabiliyoruz. Verilerin Facebook tarafından işlenmesinin yanı sıra özel hayatınızı koruma olanaklarıyla ilgili ayrıntılı bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/about/privacy/

Reklam uygulamalarımızın başarısını ölçmek için Google AdWords Conversion Tracking’i kullanıyoruz. Web sitemizde, bir uygulamanın indirilmesi, bir siparişin tamamlanması ya da bültenimize üyelik gibi belli hedeflere ulaşıldıktan sonra (“conversions”), bu hedefe ulaşıldığı Google tarafından kaydedilmektedir. Google bu sayede bizim adımıza ulaşılan hedeflerin sayısını ölçebilmektedir. Bunun ötesinde Google daha önce yerleştirilen çerezlere dayanarak, daha önce hangi reklam ilanlarına tıklandığını ve böylece hedefe ulaşılması için hangilerinin belirleyici olduğunu tespit edebilir. Google bu verileri ABD’daki sunucularda işler, ancak bunları Google hesabınızdaki kişisel verilerle eşleştirmez. ABD’ye veri aktarımı, veri işlenmesinin hukuki dayanağı, sizin ve bizim çıkarlarımız arasındaki değerlendirme ve veri aktarımını engelleme olanağıyla ilgili açıklamaları Google Aanlytics’le ilgili açıklamalarda görebilirsiniz.

Google Tag Manager, izleme ve yeniden pazarlama kodlarının dahil edilmesi için kullanılır. Ancak programın kendisi kişisel verileri depolamaz.

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”) şirketinin Dynamic Remarketing işlevini, Google DoubleClick ve DoubleClick Exchange Buyer’in cihazlar üstü işlevleriyle bağlantılı olarak kullanıyoruz. Bu işlevin amacı, web sitesinin ziyaretçilerine Google reklam ağı çerçevesinde ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam ilanları göstermektir. Web sitesi ziyaretçisinin tarayıcısı, bilgisayarınıza kaydedilen ve ziyaretçi Google reklam ağına ait web sitelerini görüntülediğinde ziyaretçiyi tanıyan “çerezler” denen metin dosyalarını kaydeder. Böylece ziyaretçiye, daha önce web sitelerinde görüntülediği ve Google’ın yeniden pazarlama işlevini kullanan reklam ilanları sunulabilir. Google bu işlem sırasında kendi beyanına göre kişisel veriler toplamamaktadır. Google’ın yeniden pazarlama işlevini yine de istemiyorsanız, https://www.google.com/settings/ads adresinde gerekli ayarları yaparak bunu tamamen devre dışı bırakabilirsiniz. Alternatif olarak ilgi alanıyla bağlantılı reklam için çerezlerin kullanımını, https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp adresindeki talimatları yerine getirerek, reklam ağı inisiyatifi üzerinden de devre dışı bırakabilirsiniz. ABD’ye veri aktarımı, veri işlenmesinin hukuki dayanağı, sizin ve bizim çıkarlarımız arasındaki değerlendirme ve veri aktarımını engelleme olanağıyla ilgili açıklamaları Google Aanlytics’le ilgili açıklamalarda görebilirsiniz.

Biz Google DoubleClick Floodlight’ı kullanıyoruz. Bu, Google Marketing Platform için bir Conversion-Tracking sistemidir. Web sitemizdeki faaliyetlerin kaydedilmesini sağlayan imlerden ve conversion verilerinin raporlarımıza eklendiği raporlama işlevlerinden oluşur. Floodlight, belli bir tarayıcıdan tekrarlanan ziyaretleri belirlemek için bir çerez kullanılır. Google Tracking’i, Google AdSettings üzerinden https://adssettings.google.com/ adresinden devre dışı bırakabilir ve Network Advertising Initiative’in sağlayıcılar üstü veri etkinleştirme sayfasını kullanabilirsiniz:
https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. ABD’ye veri aktarımı, veri işlenmesinin hukuki dayanağı, sizin ve bizim çıkarlarımız arasındaki değerlendirme ve veri aktarımını engelleme olanağıyla ilgili açıklamaları Google Aanlytics’le ilgili açıklamalarda görebilirsiniz.
Android ve iOS kullanan cihazlar için uygulamalarımıza Google SDK'yi entegre ettik. SDK üzerinden kişisel veriler değil, yalnızca uygulamalarımızdaki kullanıcı akışları hakkında fikir edinmek ve tanıtım faaliyetlerimizi geliştirmek için genel bilgiler topluyoruz. Bunlar cihazınızda kurulu tarayıcının dili, cihazın bölge ayarları ve saat dilimidir. Gelecekte, kalış süresi ve uygulama içindeki tıklamalar gibi başka genel bilgiler de toplayabiliriz. Bu bilgilerin sizinle bağdaştırılması söz konusu değildir ve bu veriler yalnızca istatistik amacıyla ve anonim olarak değerlendirilir. Google Analytics'in veri korumasıyla ilgili ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=tr


“Tube”umuz, oyuncuların reklamları izlemesine izin veriyor. Bu özellik, çeşitli üçüncü taraf sağlayıcıların, özellikle Fyber N.V., Wallstraße 9-13, 10179 Berlin, Germany’nin videolarının gösterilmesini sağlıyor. Normalde Tube devre dışıdır ve üçüncü taraflara herhangi bir veri iletilmez. Yalnızca GDPR 6. maddesi 1a fıkrası uyarınca bir onay verilmesi durumunda bir transfer yapılır. Oyuncular bir reklamı izlemeye karar verirse, oyuncunun IP adresini ve bir reklam kimliğini üçüncü taraf sağlayıcıya iletiriz. Bir video bir kez izlendiğinde, sağlayıcı bize bir onay gönderir, böylece biz de oyuncuya ilgili oyun içi bonusu veririz (Dr. Abawuwu’nun çarkı için “Lucky Coins”). Fyber’in verilerinizi nasıl koruduğuyla ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen https://www.fyber.com/legal/gdpr-faqs/ adresine gidin. Kişisel verilerinizi kullanım sürecinde ABD’ye iletebiliriz. ABD, uygun bir veri gizliliği seviyesine sahip olmayan bir üçüncü ülkedir. Kişisel verilerin ABD’ye aktarılması için uygun koruma seviyesi Komisyonun GDPR 45. maddesi 9. fıkrası uyarınca verdiği bir uygunluk kararıyla sağlanmaktadır. Uygunluk kararı (AB-ABD veri koruma kalkanı, Privacy Shield), bu karara tabi olan ABD şirketinin kendini sertifikalandırmasını gerektirir. Fyber’ın (https://www.fyber.com/gdpr-faqs), kendi verdiği bilgilere göre toplanan veriler, gizlilik kalkanı sertifikalı olan Amazon Web Services’te (AWS) depolanmaktadır. Tube’u oyun içi ayarlardan kapatabilir, bu şekilde onayınızı geri çekebilirsiniz.

Uygulamalarımıza AppsFlyer Ltd. şirketinin, yukarıda anılan piksel kullanımlarını yöneten bir SDK'sı entegre edilmiştir. AppsFlyer EU-US Privacy Shield'e tabidir, bu nedenle GDPR’nin 45. maddesi 1. fıkrası uyarınca bu veri aktarımı için özel bir izin gerekmez. AppsFlyer’in özellikleri ve veri gizlilik politikası hakkında ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz: https://www.appsflyer.com/product/gdpr

İstatistiksel oyun içeriklerimiz (örneğin grafikler) büyük oranda Akamai Technologies GmbH'de bulunmaktadır ve oyun oynarken buradan cihazınıza aktarılır. Oyun içeriklerini görüntülerken IP adresiniz Akamai tarafından kaydedilebilir. Bazı web sitelerimizde, Adobe Systems Incorporated şirketine ait fontlar (yazı türleri) gösterilir. Bunlar ABD'deki sunuculardan açılır ve Adobe buradan, sizin web sitemizi açtığınız sonucunu çıkarabilir.

Mobil cihazınızın izlenmesini kapatmanız ya da geri almanız mümkün olabilir. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiyi cihazınızın kullanım talimatında, "Ad Tracking" ya ada "Google Advertising ID" başlıkları altında bulabilirsiniz.


5. Ek İçerikler

Oyunlarımız kesin olarak ücretsizdir. Bunun ötesinde belli hizmetleri ücretli olarak veriyoruz. Bunları seçmeniz durumunda mali işlem sizin seçtiğiniz hizmet sağlayıcısı tarafından, örneğin PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg) ya da Paymentwall (PW Inc., a Nevada corporation), Wirecard AG (Einsteinring 35, 85609 Aschheim, Germany) aracılığıyla ve ayrıca Goodgame Studios (Altigi GmbH, Theodorstr. 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg, Germany)), gerçekleştirilir. Bu sağlayıcı ödemenin teknik yönünü üstlenir. Bu bağlamda hizmet sağlayıcısına, ücretin belirlenmesi, sizinle hesaplaşma ya da ödeme tahsilatı için gerektiği ölçüde, duruma göre veri iletiyoruz. Bu bilgiler özellikle takma adınız, kullanıcı hesabınızı oluşturduğunuz oyun dünyası, ayarladığınız dil ve gerekirse yaptığınız ön seçimdir. Hizmet sağlayıcısına verdiğiniz kişisel bilgiler, özellikle adınız, adresiniz ve ödeme bilgileri bize iletilmez.

İşlem tamamlandıktan sonra söz konusu hizmet sağlayıcısı bir geri bildirimde bulunur, biz de bunu kaydederiz. Burada, söz konusu işlemin durumunu doğrulamamızı sağlayan bilgiler verilir. Kararlaştırılan ücretli hizmetleri vermemiz ve gerekirse müşteri hizmetini sunabilmemiz için bu gereklidir.


6. Kullanıcı Hakları

Kişisel veriler prensip olarak GDPR’nin 6. maddesi 1 b) fıkrası uyarınca, kullanım sözleşmesinin yerine getirilmesi amacıyla işlenir. Ancak bunların işlenmesine 16 yaşından, bazı ülkelerde ise 13 yaşından itibaren izin verilir. Bu nedenle oyunlarımız ancak ülkenizde verilerin işlenmesine izin verilen yaştan itibaren oynanabilir. Şu anda bir kullanıcı hesabı olan çocuklar 25 Mayıs 2018 tarihine kadar velilerinin onayını ibraz etmek zorundadır. Yeni bir hesap açmak isteyen çocuklar da önce velilerinin onayını ibraz etmek zorundadır. Sizin ya da velinizin kişisel verilerinizin işlenmesine izin vermeniz durumunda, GDPR’nin 7. maddesi 3. fıkrası uyarınca bundan istediğiniz zaman gerekçe göstermeden cayma hakkına sahipsiniz. Bu durum, bu cayma işleminden önce verilen onaya dayanılarak gerçekleştirilen herhangi bir işlemin yasallığını etkilemez. Bu amaçla destek aracımızı kullanabilirsiniz.

Sizinle ilgili kişisel verileri işleyip işlemediğinizle ilgili bir onay talep etme hakkına sahipsiniz. Eğer böyle bir durum varsa, bu kişisel bilgiler hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Bu bilgi edinme hakkının içeriğiyle ilgili ayrıntılar GDPR’nin 15. maddesinde yer almaktadır. Bilgi edinme talebi için destek aracımızı kullanabilirsiniz. E-posta yoluyla başvuruda bulunursanız, genelde yalnızca talepte bulunmak için kullandığınız e-posta adresinizle bağlantılı olan veriler hakkında bilgi verebiliriz. Faks ya da mektupla talepte bulunduğunuzda, lütfen kaydolduğunuz oyun dünyasını ve e-posta adresinin yarı sıra oyuncu adını belirtmeyi unutmayın.

Biz ya da üçüncü bir taraf size ait kişisel verileri GDPR 6 e) maddesi uyarınca kamu yararına ya da GDPR 6 f) maddesi uyarınca haklı çıkarımız için işlersek, kişisel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle GDPR 21. maddesi 1. fıkrası uyarınca bu işleme her zaman itiraz edebilirsiniz. 2. Fıkraya göre hizmetlerimiz için doğrudan reklama da itiraz edebilirsiniz. Bunun ardından veriler doğrudan posta amacıyla kullanılmayacaktır. İtirazınızı destek aracını kullanarak yapabilir ya da bunun için bizden aldığınız herhangi bir reklam bildirimindeki ilgili bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bu durumda veriler doğrudan reklam amacıyla işlenmez. Buna yeniden hedefleme kampanyalarının yanı sıra Facebook Lookalike Audiences oluşturulması da dahildir.

Kişisel verilerinizin değişmesi ya da bir verinin bizde yanlış kaydedilmiş olması durumunda, GDPR’nin 16. maddesi uyarınca bunu düzelttirme hakkına sahipsiniz. Bunun için lütfen destek aracımızı kullanın.

GDPR’nin 17. maddesinin önkoşulları arasında, hakkınızdaki kişisel verileri sildirme hakkına sahipsiniz. Bunun bir nedeni, bütün kullanıcı hesaplarınızı silmek istemeniz, yasal muhafaza yükümlülüklerinin bitmiş olması ve verilerinizin faturalandırma amacıyla ve hukuki taleplerin yöneltilmesi, kullanılması ya da savunulması için gerekli olmaması olabilir. Verilerinizin işlenmesine haklı bir itiraz durumunda, bunların silinmesi gerekebilir. Son durumda veri işleminin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz. İşlenmesi yasak olan, çocuğunuza ait veriler olması da mümkündür. Verilerinizi silmemizi talep etmek için destek aracımızı kullanabilirsiniz.

Prensip olarak, bize verdiğiniz kişisel verileri bizden alma ya da bizim tarafımızdan başka bir sorumluya aktartma hakkına sahipsiniz. Şu anda oyunlarımızla bağlantılı olarak, bunun pratikte önem arz edebileceği bir olay bilmiyoruz.

Sizinle ilgili kişisel bilgilerin işlenmesinin AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’nü (GDPR ihlal ettiğini düşünüyorsanız, özellikle ikamet yerinizin, iş yerinizin ya da olası ihlal yerinin bulunduğu üye ülkenin bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz (Hamburg veri koruma ve bilgi alma özgürlüğü görevlisi, Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg, Almanya, tel.: 040 / 428 54 – 4040, faks: 040 / 428 54 – 4000, e-posta: mailbox@datenschutz.hamburg.de).


7. Kişisel Verileri Saklama Süresi

Kişisel verileri, işlenme amacına ulaşıldıktan sonra derhal siliyoruz. 1. bölümde anılan bütün bilgileri bu nedenle prensipte aramızdaki kullanım sözleşmesi devam ettiği sürece saklıyoruz, nitekim bunlara bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerinizin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyuyoruz. Bunun ötesinde, kişisel verilerin işlenmesi özgürce görüş açıklama ve bilgi alma hakkının kullanılması, hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi ya da hukuki taleplerin yöneltilmesi, uygulanması ya da savunulması için gerekli olması durumunda GDPR’nin 17. maddesi 3. fıkrası uyarınca bilgiler muhafaza edilir. Bu nedenler örneğin faturalandırma amacı, suiistimalle mücadele ve yasal muhafaza mühletlerine uyulması olabilir. Son olarak anılan mühletler özellikle ticaret kanunundan kaynaklanmaktadır ve kullanım sözleşmemiz ve bununla bağlantılı mali işlemler bağlamında genelde takvim yılının sonundan itibaren altı yıldır. Sözleşmeye bağlı muhafaza mühletleri, üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerden de kaynaklanabilir (örneğin telif ve hizmet koruma haklarının sahipleriyle). Bir muhafaza mühletine tabi olan verileri mühlet dolana kadar kilitli tutuyoruz. Günlük verilerini Federal Veri Gizliliği Kanunu (BDSG) 76. maddesi uyarınca, toplanmalarından sonraki yılın sonunda siliyoruz. Bir uygulamaya kaydedilen veriler duruma göre siz uygulamayı kaldırana kadar mobil cihazınızda kayıtlı kalabilir.


8. Bu Beyanın Geçerliliği ve Beyanda Değişiklikler

Bu veri gizliliği kuralları yalnızca oyunlarımız ve web sitelerimiz için geçerlidir. Başka kullanıcıların yaptığı ya da sohbette yayınlanan internet atıflarını ("Linkler") takip ettiğinizde, süreçlerine bizim etki edemediğiniz ve bizim veri gizliliği beyanımızın geçerli olmadığı, üçüncü taraflara ait internet sayfalarına ya da seçeneklere ulaşabilirsiniz.

İnternetin ve veri koruma hukukunun çok hızlı gelişimi, bu beyanı hukukun, teknolojinin ve oyunlarımızın durumuna uyarlamayı gerekli kılabilir. Bu durumda sizi zamanında bilgilendireceğiz.


9. Ek Bilgiler ve Veri Koruma Görevlisi

Birlikte oynamak isteyenler, birbirine güvenebilmelidir. Bu nedenle size kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda her zaman hesap verebilmek istiyoruz. Şirketimizde kişisel verilerin bu şekilde işlenmesiyle düzenli olarak yalnızca az sayıda, güvenilir çalışanımız ilgilenmektedir. Bu veri gizliliği beyanının cevap veremediği sorularınız varsa, bir noktayla ilgili derinlemesine bilgi almak istiyorsanız ya da görüşleriniz varsa, lütfen destek formu aracılığıyla (destek aracına link) bağlantı kurun ya da doğrudan veri koruma sorumlumuza bilgi verin:

Avukat ve Bilgi Teknolojisi Hukuku Uzmanı Avukat
Dr. Christian Rauda
GRAEF Rechtsanwälte Digital PartG mbB
Jungfrauenthal 8
E-posta: datenschutz@playa-games.com
Web sitesi: https://www.graef.eu/

Ağustos 2019, Playa Games GmbH