Genel Çalışma Koşulları§ 1. Genel Giriş

Kullanıcı, oyuna kaydolmak suretiyle Playa Games GmbH (aşağıda “işletmeci” olarak tanımlanacaktır) şirketi ile ücretsiz bir kullanım sözleşmesi akdedilmesi başvurusunda bulunmuş olur. Ayrıca e-posta adresini belirterek doğrulama işlemini (bkz. § 2) kabul etmiş olur. Başvuru, oyuna erişimi sağlayan bir kullanıcı hesabının açılması yoluyla işletmeci tarafından kabul edilir. Kullanım sözleşmesinin temelini, kullanıcının kaydolarak hakkında bilgi sahibi olduğunu onayladığı bu GÇK oluşturur. Ek anlaşmalar yoktur. Kullanım sözleşmeleri işletmeci tarafından yalnızca gerçek kişilerle yapılır. Kullanım sözleşmesi süresiz olarak geçerlidir ve her iki tarafça herhangi bir zamanda, süre kuralına uymadan yazılı şekilde ve prensip olarak e-posta yoluyla olağan şekilde feshedilebilir. Kullanıcının bir hesap açılmasını ve oyuna katılma olanağı verilmesinin yanı sıra oyunun ya da erişiminin sürdürülmesini talep etme hakkı yoktur. İşletmeci, oyunu istediği zaman geliştirme ya da değiştirme ya da işletmeyi herhangi bir neden belirtmeden durdurma hakkını saklı tutar. İşletmeci bu GÇK'nı istediği zaman değiştirebilir. İşletmeci olası değişiklikleri kullanıcıya zamanında ve açıkça haber verir. Kullanıcı, değiştirilen GÇK'nı, haber verildikten sonra tekrar oyunu oynamak (oturum açmak) suretiyle kabul ettiğini beyan etmiş olur.

§ 2. Hesap/Sanal Ürünlerin Mülkiyeti

Hesap adları en az 3 karakterden oluşmalıdır ve harflerin, sayıların, boşluk işaretlerinin yanı sıra bazı özel karakterlerden oluşabilir. Ancak yalnızca sayılardan oluşamaz. Hesap adı seçilirken gerçekten var olan kişiliklerin isim haklarına saygı gösterilmesi gerekir. Bu, var olan derneklerle, firmalarla ya da markalarla aynı adı alması yasak olan grupların adlandırılması için de geçerlidir. Tüm hesaplar ve bunlara ait değerler, kaynaklar, nesneler vs. oyunun içindeki sanal ürünlerdir. Kullanıcı, hesabın münhasır, tüm diğer sanal ürünlerin ise yalnızca münhasır olmayan kullanım hakkına sahip olur. Kullanım hakları, eğer oyunda daha kısa bir geçerlilik süresi belirtilmemişse, kullanım sözleşmesinin süresiyle sınırlıdır. Kullanıcı, kullanım haklarının ötesinde sanal ürünlerle ilgili hiçbir mülkiyet ya da diğer hakka sahip olmaz. Bu kural, Premium kullanımıyla (bkz. § 10) kullanması için devredilen sanal ürünler için de geçerlidir. Kullanıcının, hesabın başka bir oyun dünyasına ya da başka bir sunucuya geçmesini talep etme hakkı yoktur. Sanal ürünlerin oyunun dışında kullanılmasına, satın alınmasına, satılmasına, hediye edilmesine ya da değiş tokuşunun yapılmasına izin verilmez. Bu tür bir devre teşebbüs etmek de suç teşkil eder. Bir hesabın erişim bilgileri satılamaz ya da başka şekilde elden çıkarılamaz. Her oyuncu kendi erişim bilgilerinin güvenliğinden kendisi sorumludur ve güvenli bir şifre seçmekle yükümlüdür. Sanal ürünlerin kaybı için işletmeci sorumluluk kabul etmez. Şüphe durumunda kullanıcı, kaybın kendi kusurundan, güvenli olmayan bir şifre seçmesinden ve seçilen şifreyi güvenli olmayan bir şekilde kullanmasından kaynaklanmadığını kanıtlamak zorundadır.

Bir hesap, geçerli bir e-posta adresi ile doğrulanmak zorundadır. Belirtilen e-posta adresi geçersiz ise, işletmeci hesabı kapatma ya da silme hakkını saklı tutar. Kullanıcı oyunda oturum açarak, işletmecinin kendisine belirtilen e-posta adresini doğrulamak amacıyla bir e-posta göndermesini kabul ettiğini ve bu e-posta adresini kullanmaya yetkili olduğunu beyan eder. Kullanıcı, kullanmaya yetkili olmadığı bir e-posta adresini girmesinden ötürü kaynaklanabilecek zararlardan işletmeciyi muaf tutar. Ayrıca işletmeci oynanmayan hesapları belli bir süre sonra silme hakkını saklı tutar.

§ 3 Telif ve Kullanım Hakları

Oyunun isim ve telif haklarının sahibi, işletmeci ve varsa ilgili lisans verendir. Kullanım hakları yalnızca işletmeciye aittir. Sağlanan grafiklerin, ses belgelerinin, video sekanslarının ve metinlerin çoğaltılmasına ya da başka elektronik ya da basılı yayınlarda kullanılmasına işletmecinin açıkça rızası olmadan izin verilmez. Bu, bilinen tüm kullanım türleri için geçerlidir (TV, online-stream, radyo, internet, e-posta, baskı vs.). Oyunun ticari amaçlı her kullanımı, işletmecinin açık, yazılı iznine tabidir. Sorularınız ya da uyarılarınız varsa ya da kendi telif ya da kullanım haklarınızdan birinin ihlal edildiğini düşünüyorsanız, lütfen derhal ayrıntılı açıklama yaparak işletmeciye işletmeciye başvurun (bkz. künye). İşletmeci, uyarıların haklı olması halinde derhal yardım sağlayacaktır.

§ 4. Birden Fazla Hesap / Hesap Paylaşımı / Hesap Vekaleti (Account-Sitting)

Her oyuncu sunucu başına yalnızca bir hesap kullanabilir. Bir oyuncu aynı anda birden fazla hesapla oynarsa, bu, tüm bağlantılı hesapların kalıcı olarak kapatılmasıyla cezalandırılabilir.

Bir hesap yalnızca bir kişi tarafından kullanılabilir. Hesap paylaşımı, yani bir hesabın dönüşümlü olarak birden fazla kişi tarafından oynanması yasaktır.

Yalnızca geçici hesap vekaleti için farklı bir kural geçerlidir. Burada bir oyucu, geçici olarak engelli olan bir oyuncunun yerine, onun hesabını kullanarak oynar. Hesap vekaleti en az 24 saat ama 21 günden az sürmelidir. Bu süre içerisinde vekalet edilen hesabın kullanıcısı oturum açmamalıdır. Bu iki hesaba karşılıklı olarak bağlanılması yasaktır. Hesap vekaleti işleminin tamamında risk, vekalet edilen hesabın kullanıcısına aittir. Erişim bilgilerinin hesap vekiline aktarılması, hesapta istenmeyen değişiklikler yapılması açısından büyük bir risk oluşturur. İşletmeci değişiklikler, kayıplar ya da hesabın silinmesi konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İşletmeci özellikle Premium para biriminin olası kullanımı konusunda sorumlu tutulamaz (bkz. 10. madde).
§ 5. Hataların Suistimali ve Script/Hile Kullanımı

Sunucuya aşırı veri transferi yapılmasına yol açan (örneğin Auto-Refresh) ya da oyunun akışını olumsuz yönde etkilemeye yarayan uygulamalardan kaçınılmalıdır. Özellikle veri bankasında sorgulama gerçekleştiren ya da oyun mekanizmalarını harekete geçiren otomatik ya da yarı otomatik scriptler yasaktır. İhlal durumunda ilgili hesap herhangi bir uyarı yapılmadan silinir ya da kapatılır. İşletmecinin, meydana gelen hasar ve buradan doğan idari masraflar tutarında tazminat taleplerinde bulunma hakkı saklıdır. Her oyuncu, fark ettiği program hatalarını (bug’lar) gecikmeksizin destek ara yüzünü kullanarak işletmeciye bildirmekle yükümlüdür. Kendine ya da başkalarına yarar sağlamak için program hatalarından yararlanan kişiler, hesaplarının kapatılacağını hesaba katmalıdır. Bir program hatasının kasıtlı olarak devreye sokulmasına, yalnızca bir destek personelinin ilgili oyuncudan bunu talep etmesi durumunda izin verilir.

§ 6 Davranış Kuralları

Yabancı ticari ürünlerin, tekliflerin, internet sayfalarının ya da firmaların adının anılmasına ve bunlara bağlantı verilmesinin yanı sıra bunların tanıtımının yapılmasına hiçbir şekilde izin verilmez. Kullanıcı tarafından oyuna girilen, ahlaki sınırları aşan, bir kişinin onurunu zedeleyen ya da geçerli kanunlara, özellikle gençleri koruma kanunlarına aykırı olan tarifler, adlar, klan adları, klan tarifleri, forum mesajları, hiperlinkler ya da mesajlar gibi metinlerin yanı sıra buna yönelik çağrılarda bulunan içerikler ya da bu içeriklere verilen bağlantılar, işletmeci tarafından değiştirilebilir ve sorumluların hesapları engellenebilir ya da silinebilir. Bundan başka, ceza kanunu açısından sonuçları da olabileceği hesaba katılmalıdır. İşletmeci, kullanıcı tarafından girilen ya da link verilen metinleri üstlenmez. Kontrol yalnızca örnekleme yoluyla ve somut bir uyarı söz konusuysa yapılır. Kendini oyunda, özellikle forumda başka bir kullanıcı ya da destek personeli, destek ekibinin bir parçası, yöneticisi, topluluk yöneticisi, işletmeci ya da benzeri olarak tanıtmak ya da başka kullanıcılara bu kişiler aracılığıyla yaptırım tehdidinde bulunmak yasaktır.

§ 7 Oyunun Dili

Oyunun ve forumun resmi dili, ilgili sunucudaki oyun metinlerinin diline göre belirlenir. Yabancı bir dil kullanıldığında, karakter tarifleri, klan metinleri ve oyun içi mesajlar, hesabın engellenmesine ya da silinmesine yol açabilir, çünkü aksi halde davranış kurallarına uyulması sağlanamaz. Karakter ve klan tariflerindeki İngilizce ya da Latince alıntılar bu kuralın dışındadır.

§ 8 Kuralların Uygulanması

Kuralların uygulanması için topluluk yöneticileri (CoMa’lar), oyun çalışanları ve destek çalışanlarından oluşan bir ekip kullanılır. Kullanıcının bilgilerinin gizli tutulduğundan emin olmak için adı geçenlere, yalnızca oyunun destek ara yüzü üzerinden ve doğrulanan e-posta adresi belirtilerek mesaj yazılmalıdır. Bir kullanıcı, yetkili bir görevlinin verdiği bir kararı, başka bir görevliye –birincinin haberi olmadan- ileterekbaşka bir karar aldırması halinde, bu durum, hesabının engellenmesine ya da silinmesine yol açabilir. Şikayetler, destek formundaki ilgili fonksiyon kullanılarak yapıldıkları sürece bundan hariç tutulmaktadır.

§ 9 Veri Gizliliği

Oyuna kaydolmak için çok az bilgi toplanır. Bunlar, e-posta adresinin yanı sıra yalnızca oturum açma prosedürü için bir şifre ve bir takma addır. İşletmeci bu bilgileri, veri gizliliği beyanına ve geçerli kanunların (BDSG ve TMG gibi) katı hükümlerine uygun olarak kullanır. Kullanıcı, oyunun seçenekler menüsünde hesabını silerek, bilgilerinin kullanılmasına dair rızasından TMG 13. maddesi 2. fıkrası no. 4 uyarınca geleceğe dönük olarak istediği zaman cayabilir.

§ 10 Masraflar

Oyun tamamen ücretsiz olarak oynanabilir. Oyun akışına kaydolunduğunda, otomatik masraf oluşmaz. Ancak kullanıcı açısından ücret karşılığında Premium para biriminin ünitelerini hesabına yazdırma olanağı vardır. Bunlar talep edildikleri hesaba tahsis edilir. Fiyatlar doğrudan oyunun ilgili menüsünde bulunabilir. Premium para birimi oyunda ek içeriklerden yararlanmak için kullanılabilir. Bunlar oyundaki özel eşyalar, taşıma araçları ya da başka avantajlar olabilir. Ancak belli avantajların sunulmasını talep etme hakkı yoktur. Bu tür içeriklerin kullanımı için gereken Premium para birimi üniteleri açıkça gösterilmiştir. Ek içeriklerden yalnızca Premium para birimi kullanıcı hesabında bulunduğunda yararlanılabildiği için beklenmeyen masraflar ortaya çıkamaz. Kullanıcı, Premium para birimini kullanarak, yalnızca söz konusu kullanıcı hesabı için geçerli olan seçili avantaj için münhasır olmayan bir kullanım hakkı elde eder. Bu avantajın geçerlilik süresi oyunda belirtilmemişse, bu sözleşmenin geçerlilik süresiyle sınırlıdır. Kısıtlı kullanım hakkının ötesine geçen tüm haklar işletmeciye aittir.
İşletmeci, kullanıcının aralarından serbestçe seçim yapabileceği farklı ödeme yöntemleri sunar. İşletmeci bunun için örneğin bankalar gibi üçüncü hizmet sağlayıcılarla ticari ilişkiler kurar. Bu hizmet sağlayıcılar bazen, ödeme işleminde kullanıcıyla kendi sözleşmelerini akdederler. Bu durumlarda hizmet sağlayıcının GÇK, kullanım prosedürüne dahil edilir. Bazı hizmet sağlayıcılar, özellikle telekomünikasyon ve mobil şebeke hizmet sağlayıcıları kullanıcının ana sözleşme partneri olur. Bu durumlarda işletmeci hizmetlerini, kullanıcıdan alacağı olan hizmet sağlayıcı için verir. Yani bu hizmet sağlayıcılar alacaklarını işletmeci hesabına değil, kendi hesabına tahsil eder. Sorularınız varsa lütfen hizmet sağlayıcınıza ya da destek departmanımıza başvurunuz.

Genç oyuncuları korumak amacına yönelik olarak, kullanıcıya oyunda para kazanma ya da kazançtan pay alma olanağı verilmemiştir (Gençleri Koruma Yasası’nın 6. maddesi 2. fıkrası). Bu nedenle ödeme para biriminin üniteleri gerçek bir para birimiyle değiş tokuş edilemez ya da para karşılığı ödenemez. Kullanım sözleşmesi sona erdiğinde tüketilmemiş olan üniteler iptal olur.

Eğer kullanıcı reşit değilse, Premium para biriminin ünitelerini sipariş ederek açıkça ödeme için gerekli kaynakların bu amaçla (oyun amaçlı) ya da serbest kullanılmak üzere kendisine verildiği konusunda güvence verir.

§ 11 Cayma Hakkı

Sözleşme beyanınızdan herhangi bir neden belirtmeden yazılı olarak (mektup ya da destek formu yoluyla) cayabilirsiniz. Süre, bu bilgilendirmenin yazılı olarak alınmasından sonra başlar, ancak sözleşme yapılmadan ve aynı zamanda EGBGB 21. maddesi 1. ve 2. fıkralarıyla bağlantılı 246. maddesi 2. fıkrası uyarınca bilgilendirme yükümlülüklerimiz ve EGBGB 246. maddesi 3. fıkrasıyla bağlantılı 312e maddesi 1. fıkrası 1. bendi uyarınca yükümlülüklerimiz yerine getirilmeden başlamaz. Kişisel bilgiler vermediğiniz için yazım hatalarının fark edilmesi için kullandığımız sistem teknik standartlara dayanmaktadır. Cayma süresine uymak için cayma beyanının zamanında gönderilmesi yeterlidir. Cayma beyanı aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

Künye

Geçerli bir cayma beyanı gönderildiğinde, iki tarafın aldığı hizmetler iade edilmeli ve varsa elde edilen yararlar (örneğin faizler) teslim edilmelidir. Alınan hizmetleri tamamen ya da kısmen iade edemiyorsanız ya da ancak kötüleşmiş bir durumda iade edebiliyorsanız bu bağlamda duruma göre değer tazminatı ödemeniz gerekir. Bu durum, sözleşmeyle belirlenen cayma tarihine kadar olan dönem için ödeme yükümlülüklerini yine de yerine getirmek zorunda kalabilirsiniz. Ödemelerin iadesiyle ilgili yükümlülüklerin 30 gün içerisinde yerine getirilmesi gerekir. Bu süre sizin açınızdan cayma beyanınızın gönderilmesiyle, bizim için ise alınmasıyla başlar.

Sözleşmenin şartları, siz cayma hakkını kullanmadan önce her iki tarafça -sizin kati isteğiniz üzerine- eksiksiz olarak yerine getirilmişse, cayma hakkınız erken sona erer. Oyun hesabınızı kullanmaya başladıysanız, genellikle bu durum söz konusu olur.
Cayma hakkı bilgilendirmesinin sonu

§ 12. Sonuç Hükmü

İşletmeci, oyunun kullanımıyla bağlantılı tüm zararlardan, yalnızca kasıt ve kaba ihmal durumunda sorumludur. Kullanıcının, işletmeciye karşı sahip olduğu hakları üçüncü kişilere devretmesi mümkün değildir.

BM satış hukuku ve Almanya uluslararası özel hukuku hariç olmak üzere Almanya uluslararası özel hukuku geçerlidir. Kullanıcının mahkeme (kaza) yeri Almanya değilse ya da kullanıcı ticaret kanunu uyarınca bir işadamı ise, tüm hukuki anlaşmazlıklar konusunda yetkili mahkeme, işletmecinin merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir. İşletmeci bunun yanında kullanıcının mahkeme (kaza) yerinde de dava açma hakkına sahiptir.

Bu şartların bazı bölümleri geçerli hukuki durumla uyumlu değilse, tamamen ya da kısmen uyumsuz hale geldiyse, geri kalan bölümlerin içeriği ve geçerliliği bu durumdan etkilenmez. Geçersiz bölümün yerine, buna ekonomik açıdan hukuken geçerli olan en yakın düzenleme koyulur.